The Ben

Artists you may know

Did you listen to these songs?

Ubana nanjye
Range
Papa w'abana Remix
Sigaho
blaise

SongsPlay All

  Amaso ku maso 05/08/2008
  Inzu y'ibitabo 08/07/2009
  Amahirwe ya nyuma 20/07/2009
  Wigenda 05/08/2009
  Ni wowe gusa 10/09/2009
  Rahira 10/09/2009
  Icyo utazi 10/09/2009
  Nturi mubi 24/09/2009
  Urihe nkumire 24/09/2009
  amahirwe ya nyuma 04/10/2009
  Inshuti nyanshuti 08/10/2009
  URARENZE 18/10/2009
  Nturi mubi 29/10/2009
  Nawe si wowe 16/11/2009
  Tugumane 25/01/2010
  Burundu 27/01/2010
  Ese nibyo 28/03/2010
  Ese nibyo 28/03/2010
  Uzaba uza 02/04/2010
  Icyo utazi 14/04/2010
1 | 2Next >>

Ask something

The Ben!

Question


Playlist
Amaso ku maso
Inzu y'ibitabo
Amahirwe ya nyuma
Wigenda
Ni wowe gusa
Rahira
Icyo utazi
Nturi mubi
Urihe nkumire
amahirwe ya nyuma
Inshuti nyanshuti
URARENZE
Nturi mubi
Nawe si wowe
Tugumane
Burundu
Ese nibyo
Ese nibyo
Uzaba uza
Icyo utazi